Terugkomende evenementen

De activiteiten die ASAZO ontwikkelt sluiten aan bij de visie, filosofie en beginselen van Arya Samaadj in het algemeen en bij de missie van ASAZO in het bijzonder.
Gedacht moet worden aan sociale, culturele en spirituele activiteiten. Ook activiteiten op het gebied van educatie, voorlichting en het beschikbaar stellen van informatie over de Hindoe-cultuur behoren hiertoe. De activiteiten van ASAZO komen voort uit de doelstellingen van de stichting.

Bovengenoemde activiteiten worden ingevuld door maandelijkse bijeenkomsten (iedere derde zondag van de maand). Deze worden gehouden van 14:30 tot 16:30 op het adres Uiterwaarde 21, 2716 VA in Zoetermeer (wijk 16 Meerzicht).

Daarnaast wordt actief geparticipeerd in regionale activiteiten zoals:

 • Jaarlijkse Milan Festival in Zoetermeer in de maand juni
 • Jaarlijkse Milan festival in Den Haag in de maand juli
 • Jaarlijkse Colour Locale Festival in Zoetermeer in de maand september

Nu ASAZO eigenaar is van een eigen pand hoeven diverse activiteiten niet in 1 maandelijkse activiteit verpakt te worden.
Zodra de geplande werkzaamheden klaar zijn, zal getracht worden om meerdere dagen in de week diverse activiteiten plaats te laten vinden. Dit houdt in dat er ook in de activiteiten meer diepgang mogelijk is, omdat er nu voldoende ruimte en tijd voor is.

Actueel

Hieronder vindt u een overzicht van onze evenementen en activiteiten.

Arya Samaadj Zoetermeer Fundraising

logoao

Toekomstige activiteiten

 • werving van fondsen en donateurs voor bouw en onderhoud van het spiritueel centrum
 • de inhoudelijke ontwikkeling van de Arya Samaj in het werkgebied
 • participatie in integratie maatschappelijke vraagstukken
 • verbetering van de interne organisatie
 • verbetering van de communicatie met en betrokkenheid van de achterban
 • ontwikkelen en verspreiden van vedische leer-en voorlichtingsmateriaal
 • bevorderen van samenwerking met externe organisaties
 • het organiseren van Vedische voorlichtingsbijeenkomsten
 • het mede organiseren van en deelnemen aan congressen, lezingen en studiedagen
 • het organiseren van excursies
 • het uitgeven van Hindoe(staans) gerelateerde publicaties
 • het aanbieden van anti-stress technieken met kennis van Yoga en meditatie
 • spiritualiteit en rituelen ter verheffing van lichaam, geest en bewustzijn
 • organiseren van dans- en muzieklessen, alsook voordrachten
 • vertrouwenspersonen, iemand om mee te praten en iemand die u bijstaat/ doorverwijst om uit moeilijke situaties te komen
 • ouderen- en jongeren dagbesteding
 • huiswerkbegeleiding

De tien grondbeginselen van de Arya Samaj dienen meer dan voorheen ingezet worden ter bevordering van individueel en maatschappelijk welzijn.