Het ontstaan van Asazo

De Stichting Arya Samaadj Zoetermeer en Omstreken (Asazo) is opgericht op 10 april 1994. De Stichting ASAZO vindt haar inspiratie in het Vedische gedachtegoed zoals dit uiteen is gezet door Maharishi Swami Dayanand Saraswatie.

De grote kracht van Swami Dayanand is dat hij op basis van een grondige studie van de Vedische geschriften een intellectuele, religieuze, culturele, sociale en politieke revolutie in gang heeft gezet. Uit de Vedische geschriften heeft hij inzicht, kennis en wijsheid ontleend en uiteindelijk instrumenten ontwikkeld die nuttig zijn voor de verandering en verbetering van de maatschappij.
ASAZO is van oorsprong een zelforganisatie: de organisatie wordt door vrijwilligers bestuurd. Het werkgebied waarin ASAZO opereert betreft Zoetermeer en omstreken. ASAZO is lid van de Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED).

De statutaire doelstelling van ASAZO

ASAZO stelt zich ten doel het bevorderen van de Vedische cultuur in de ruimste zin des woord. Dit omvat dus o.a. filosofie, natuurwetenschappen, Hindi en Sanskriet, religie, spirituele ontwikkeling, historie, muziek, cultuur, kunst, sport en spel, respect voor de dode en levende natuur, verdraagzaamheid tussen mensen, lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk welzijn van het individu, van de gemeenschap in balans met de natuur.

Beleidskeuzes voor deze periode

Enkele jaren geleden is het besluit genomen om een spiritueel centrum te bouwen in Zoetermeer, in eerste instantie met 2 andere Hindoe-organisaties, waarvan één zich vrij snel heeft teruggetrokken. Sinds maart 2012 heeft ook de tweede Hindoe organisatie (SSDSZ) besloten om zich terug te trekken, waarna het bestuur van ASAZO besloten heeft om het Spiritueel Centrum nu zelfstandig en onafhankelijk te realiseren. Hierna is het bestuur met daadkracht begonnen met het treffen van de nodige voorbereidingen.